Phí phát sinh khi vay tín chấp tại ngân hàng VPBank?

Khi vay tín chấp tại ngân hàng khách hàng chúng ta sẽ băng khoăn về các khoản tiền gốc cũng như tiền lãi và đặc biệt là khoản phí phí sinh khi vay tiền tại ngân hàng. Vậy phí phát sinh tại ngân hàng VPBank như thế nào, và nó bao gồm những khoản phí gì?

A. Lãi suất phạt là gì và trường hợp khách hàng bị phí phạt?

Lãi suất phạt là lãi suất hay là khoản tiền mà khách hàng phải chịu trách khi đối với khoản vay tín chấp của mình khi bị rơi vào những tình trạng như trả trễ thời giạn thanh toán, đến thời hạn thanh toán khách hàng không chịu trả nợ khoản vay khi đó khách hàng sẽ bị rơi vào nợ nhóm 2 và nếu xảy ra liên tiếp nhiều lần như vậy sẽ rơi vào nợ xấu của Ngân hàng.

 - Những trường hợp khách hàng chịu lãi suất phạt:
  * Trường hợp Bên vay trả nợ khoản vay trước hạn và thời gian vay thực tế của Bên vay là không quá 15 ngày;
   * Cơ cấu lại thời hạn trả nợ;
   * Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi theo các Kỳ trả nợ đã thỏa thuận
   * Các trường hợp khác được thảo thuận trong hợp đồng tín dụng hoặc T&C
 - Mức lãi suất phạt: 150% lãi suất trong hạn

B. Phí trả nợ trước hạn

 Quý khách hàng có thể trả nợ trước hạn bất cứ thời điểm nào. 

Khách hàng sẽ phải chịu phí trả nợ trước hạn khi trả nợ trước hạn tại VPBank.

C. Phí bảo hiểm tín dụng cá nhân
Theo quy định hiện hành, tỷ lệ phí bảo hiểm tín dụng cá nhân được áp dụng cho khoản vay tín chấp là 1,3%/năm tính trên dư nợ giảm dần.

D. Phí khác
Khách hàng không phải chịu những khoản mục phí nào khác khi vay tín chấp tại VPBank. Khi phát sinh những khoản mục phí mới liên quan đến khoản vay tín chấp, VPBank sẽ truyền thông tại website của Ngân hàng. 

Phí phát sinh khi vay tín chấp tại ngân hàng VPBank?
5 6 votes

About vpbanksupport.com

Check Also

Vay Tín Chấp Ngân Hàng Rẻ Nhất

Hình thức vay tín chấp dần dần thân thuộc với mỗi khách hàng chúng ta. …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Copy hả con